POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

 

1. SPLOŠNI POGOJI

S to spletno stranjo upravlja podjetje Zlatarna Celje d.o.o. (v nadaljevanju Zlatarna Celje). Vsebine, objavljene na spletnih straneh:
www.zlatarna-celje.com
www.zlatarnacelje.si
www.zlatarna-celje.eu
www.porocni-prstani.si
www.lenciacharms.com
www.lenciabeads.com
www.lencia.com
www.lencia.si
www.lencia-tinamaze.si
www.zlatniki.si
www.srebrniki.si
www.nalozbenozlato.com
www.zlatikorak.si
store.zlatarnacelje.si
www.aurodent.si 


so last Zlatarne Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Splošni pogoji Zlatarne Celje d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Zlatarne Celje d.o.o. in pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

1.1 DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

  • a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
  • b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
  • d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
  • e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
  • f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
  • g) način plačila in dostave,
  • h) časovno veljavnost ponudbe,
  • i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
  • j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Prav tako si Zlatarna Celje d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin brez predhodnega obvestila. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

Podatki o podjetju:
Zlatarna Celje, d.o.o.
Kersnikova 19
3000 Celje
e-naslov: zc@zlatarnacelje.si

Matična št.: 5048192
ID za DDV: SI23281715
Okrožno sodišče Celje št. vpisa: 10183900

1.2 PRIDRŽKI

Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi zgoraj naštetih spletnih strani in vanje vključenih vsebin. Podjetje tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Zlatarna Celje d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Zlatarna Celje d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
Obiskovalci lahko vsebine spletnih strani Zlatarne Celje uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsebine so avtorsko zaščitene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja Zlatarne Celje prepovedana.

S potrditvijo nakupa v spletni trgovini Zlatarna Celje, d.o.o. potrjujete, da se strinjate glede naslednjih dejstev:
- da ste stari vsaj 18 let
- da ste prebrali splošne pogoje, splošne pogoje uporabe same spletne strani, kakor tudi pogoje obiskovanja in obseg poslovanja spletne trgovine, katere lastnik je družba Zlatarna Celje d.o.o.. ter da ste razumeli vsebino norm,
- da je vaš položaj v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravno zaščiten, in sicer kongentne norme določajo visoko stopnjo uniformiranosti poslovanja spletne trgovine po sebi, obenem pa ponudniku storitev preprečujejo arbitrarnost ter neustrezno omejevanje s pravili splošnih pogojev, ki ne bi izražala naše spoštovanje do vaše osebnosti;
- da žal ne morete postavljati svojih pogojev ob podajanju naročila ali ob sami izvedbi storitve, saj so ti najustreznejši iz vidika poslovanja Zlatarne Celje d.o.o., zlasti pa zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti,
- da ste podali resnične nujne podatke, s katerimi nam omogočate pravilno izvedbo naročila in dostavo na željeni naslov, saj v nasprotnem primeru povzročate nepotrebno tveganje nepravilne izvedbe storitve ter s tem prevzemate breme odgovornosti za pravilno izpolnitev, v primeru zlorabe pa si pridržujemo izrecno pravico do tožbe, saj zgolj možnost ogroženosti ter neupravičena izpostavljenost naše spletne trgovine jemljemo zelo resno in štejemo za hujši poseg v naše pravice;
- da ste zlasti pozorno prebrali vse pogoje nakupa ter dostave artiklov, ter se izrecno strinjate, da za posledice zaradi morebitne nepravilnosti in netočnosti navajanih informacij, ki so splošno preverljive, izvajalec storitve ne odgovarja, naročnik pa je v skladu s poslovnimi običaji dolžan na le-te ustrezno in nemudoma opozoriti;
- da so podatki, ki se zahtevajo za opravilo storitve, podvrženi Zakonu o varovanju osebnih podatkov, pri čemer se s prostovoljno podajo svojih osebnih podatkov izrecno strinjate z njihovim podajanjem in potrjujete, da ste seznanjeni z namenom zbiranja teh podatkov (zgolj za potrebe sprovedbe naročila in podajo odgovora kot storitve).
- naročilo se šteje za sprejeto, ko ga sprejme izvajalec, in pomeni hkrati sklenitev prodajne pogodbe,
- vse objavljene cene storitev veljajo do preklica, in se potem, ko je naročilo sprejeto, ne spreminjajo več.
- prevzetje pošiljke je pravilno izvedeno v vsakem primeru, ko jo sprejme oseba na naslovu, ki je naveden kot kraj prevzetja,
- naročnik se izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za storitve dostave ter tretjih oseb, v kolikor na poziv naročnika nemudoma slednjemu posreduje celotno pravilno urejeno dokumentacijo v zvezi z naročilom ter zlasti potrdilom o pravilni odpremi pošiljke. V nobenem primeru škoda nastala naročniku ne more preseči vrednosti naročila, ki ga je naročnik plačal izvajalcu,
- vsi osebni podatki, ki so potrebni za pravilno izpolnitev naročila, bodo skrbno varovani, zlasti pa ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v natančno zakonsko določenih primerih. Glede na vsebino ter časovno trajanje posamezne storitve, bomo vaše podatke hranili izključno do trenutka izteka ugovorov v zvezi z varovanjem potrošnikovih pravic, ter po tem času izključno v primerih, ko boste podali soglasje za vašo vključitev v naš sistem elektronskega pošiljanja obvestil o novostih ter v tej zvezi zbiranji podatkov.
- zaposleni in zunanji sodelavci spletne trgovine, ki v zvezi z izvajanjem storitev spletne trgovine obdelujejo in uporabljajo osebne podatke v okviru svojih izrecnih pristojnosti in pooblastil, ki so jih pridobili na podlagi vašega izrecnega soglasja, ki je hkrati tudi razviden pravni okvir možnosti uporabe osebnih podatkov, se zavezujejo, da bodo vaše omejitve polja zasebnosti absolutno spoštovali, pri čemer bomo o vsakem neavtoriziranem oziroma nedopustnem posegu v polje vaše zasebnosti, izdali ustrezno obvestilo.
- splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s slovensko zakonodajo in mednarodnimi uredbami ter direktivami, zato vse, kar posebej ne urejamo v teh splošnih pogojih poslovanja, za nas predstavlja zavezujoče pravo, ki ga stranki razlagata in uporabljata v skladu z običaji in navadami kraja sedeža izvajalca storitve
- v primeru sporov iz predmetnih pogojev prodaje in poslovanja spletne trgovine bomo vaš ugovor presojali objektivno, ter pošteno, upoštevaje ocenili ugovorne razloge, pri čemer bomo v primeru, da ne bi dosegli soglasje o ugovoru, vsa stališča ter poslovno dokumentacijo glede opravljene storitve, v razrešitev spora predložili Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenija, ki bo določila tip postopka ter naju oba obvestila o postopku ter odločala v skladu s svojimi pravili.
- spori, ki izvirajo iz naročila storitev spletne trgovine bodo presojani po slovenskem pravu, ne glede na vašo rezidenco oziroma kraj dostave. Ustaljena sodna pristojnost sodišča, po sedežu izvajalca storitve, se uveljavi bodisi v primeru, da boste že ob naročilu izjavili, da postopku izvensodne rešitve spora nasprotujete. 

 

2. SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE

2.1 SPLETNA TRGOVINA
Spletna trgovina www.zlatarnacelje.si www.lencia.si www.lencia-tinamaze.si www.lenciabeads.comwww.lenciacharms.com  je spletna trgovina podjetja Zlatarna Celje d.o.o.. Pri nas lahko kupujete izdelke iz zlata čistine 585/000, 750/000 in srebra čistine 925/000, ki je zaščiten z rodijevo prevleko. Prav tako je v spletni trgovini možen nakup proizvodov iz kolekcije »Zlati grami presenečenja« ki predstavlja investicijsko zlato čistine 999,9/000 in kolekcijo ur lastne blagovne znamke Lencia by Zlatarna Celje. Poleg nakupovanja v fizičnih trgovinah lahko zdaj kupujete tudi v spletni trgovini. Zlatarna Celje d.o.o. si pridržuje pravico sprememb prodajnega asortimana v spletni trgovini brez predhodne najave.
Zlatarna Celje d.o.o. si prizadeva na svojih spletnih straneh zagotavljati točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo.
Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike proizvodov so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti (kot je recimo dejanska velikost proizvoda).

V času skupnega sodelovanja med TSmedio, d.o.o. in Zlatarno Celje d.o.o., ter veljavno akcijo za obdobje od 7.12.2016 do 15.1.2017, veljajo pogoji za spletno trgovino Zlatarne Celje tudi za nakupe pridobljene preko oglasa na SIOL.net z ustrezno spletno kodo.

2.2 CENE
Vse cene objavljene v spletni trgovini vključujejo pripadajoči DDV in so izražene v EUR. Le ta znaša 22% ali 9,5%, odvisno od davčne stopnje, v katero se uvršča posamezen artikel.
Za kupce iz držav Evropske unije cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Za kupce iz držav, ki niso članice Evropske unije, se davek na dodano vrednost (DDV) ne obračuna, so pa ti kupci dolžni poravnati vse stroške, povezane z uvoznim carinjenjem blaga, vključno z vsemi uvoznimi dajatvami, skladno z veljavno zakonodajo države uvoza, o čemer so izrecno opozorjeni pri nakupu.Ponudba velja do razprodaje zalog. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku potrditve naročila. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. V primeru, da je navedena prodajna cena nižja od dejanske cene izdelka, mora Zlatarna Celje d.o.o. nemudoma obvestiti stranko o tem in ji ponuditi novo ceno. Stranka lahko sprejme novo ponujeno ceno, ali pa prekliče naročilo.

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba Zlatarne Celje d.o.o. ažurira in spreminja pogosto in hitro. Cene so predstavljene kot Redne cene in Spletne cene. Redne cene so cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila z gotovino po povzetju ali na prodajnih mestih Zlatarne Celje, v primeru plačila predračuna z nakazilom na TRR ali s plačilom preko paypal računa.

Pri vsakem nakupu v spletni trgovini se obračuna spletni popust. Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini Zlatarne Celje in se lahko razlikujejo od cen na ostalih prodajnih mestih Zlatarne Celje. Objavljene cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma pošiljanja. Vse posebne oziroma akcijske ponudbe objavljene na spletni strani veljajo v roku svoje omejitve oz. do razprodaje zalog v tem obdobju. Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju podatkov in do sprememb cen brez predhodnega obvestila.

2.3 ZAŠČITA ZASEBNOSTI
V Zlatarni Celje d.o.o. so vaši osebni podatki varni pred tretjimi strankami in bodo uporabljeni le za storitve s strani Zlatarna Celje d.o.o. (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

2.4 VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE
Kupoprodajna pogodba med podjetjem Zlatarna Celje d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko potrdimo naročilo (prejeli boste elektronsko sporočilo o statusu). Pogodba o nakupu je v tiskani obliki shranjena na sedežu podjetja Zlatarna Celje, kupec lahko dostopa do nje preko potrditvenega maila, ki ga je prejel ob oddaji naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo za oba udeleženca.
Blago je možno plačati kot je opisano v točki 5. Splošnih pogojev spletne trgovine.

Garantirano zadovoljstvo:
Ob nakupu kateregakoli proizvoda kupljenega v spletni trgovini prejmete potrdilo o nakupu in certifikat, ki potrjuje pristnost draguljev (za briljante in bisere).  Potrdilo o nakupu in/ali certifikat je z žigom in podpisom prodajalke veljavni garancijski list, ki daje garancijo 3 mesece za srebrni nakit, 6 mesecev za zlati nakit ter 1 leto za ure za vse napake proizvajalca. V primeru, da proizvod kupujete za darilo, dodajte obdarjencu tudi to potrdilo o nakupu! Nakit Zlatarne Celje d.o.o. je opremljen z žigom čistine plemenite kovine v skladu z zakonom o meroslovju in žigosnim uradom Slovenije.

Vračilo blaga:
Blago lahko reklamirate, če blago nima lastnosti, ki smo jih izrecno obljubili, če so bili poslani napačni izdelki, v napačni količini, barvi ali če kako drugače odstopajo od vašega naročila. Zaradi napake Zlatarna Celje d.o.o. pri izdaji blaga napačno blago zamenja brez dodatnih stroškov za vas. Kot kupcu vam pripada pravica, da nam v roku tridesetih (30) dni od prevzema blaga sporočite na elektronski naslov zc@zlatarnacelje.si ali info@lencia.si, da odstopate od pogodbe ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Kupcu, ki je odstopil od pogodbe, vrnemo vsa opravljena plačila razen stroška poštnine pošiljke. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priloženo mora biti tudi original potrdilo o nakupu in/ali certifikat ter račun. Nikar ne pošiljajte v običajni kuverti, saj se izdelek med pošiljko lahko poškoduje in reklamacija ali zamenjava izdelka ne bo upoštevana. Edini strošek, ki vas bremeni kot kupca v zvezi z odstopom je neposreden strošek vračila blaga - poštnina. Pri tem je potrebno upoštevati, da je vračilo blaga potrebno opremiti z oznako vrednostno. Blago morate vrniti na naslov podjetja Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje s pripisom "Spletna prodaja", ali predati blago v katerikoli poslovalnici Zlatarne Celje d.o.o. z izpolnjenim reklamacijskim zapisnikom.  V primeru, ko želite korisiti usluge servisa (čiščenje, razna popravila, itd.) lahko obiščete katerokoli prodajalno Zlatarne Celje d.o.o. in samostojno opravite storitev.

Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. si pridržuje pravico do preklica naročila v primeru, da zahtevanega izdelka ni na zalogi.

2.5 NAČINI PLAČILA V SPLETNI TRGOVINI ZLATARNA CELJE d.o.o.

Kupci spletne trgovine imajo na voljo različne načine plačila:
- z gotovino ob prevzemu v Sloveniji  (kupnino plača kupec poštnemu uslužbencu, ob prevzemu blaga velja spletna cena),
- plačilo v fizični prodajalni Zlatarne Celje v Sloveniji,
- z nakazilom na račun Zlatarne Celje d.o.o. (po ponudbi/predračunu – velja spletna cena), možno samo za države članice EU,
- Pay Pal, možno samo za države članice EU,
- možnost plačila s kreditno kartico preko Paypal računa za države članice EU (za neregistrirane uporabnike Paypala).

Celotna kupnina in stroški dostave so navedeni na računu.
Do plačila celotne kupnine ostanejo izbrani artikli last Zlatarne Celje d.o.o..

2.6 PAKIRANJE IN DOSTAVA

V spletni trgovini lahko izberete kam se naj pošiljka dostavi – na naslov plačnika ali pa vpišete drug naslov.
Da bi naročene artikle dostavili karseda hitro, bomo vedno izbrali najbolj optimalno pot. To je paketna dostava Pošte Slovenije po Sloveniji ali pa distribucija preko podjetja GLS ali UPS za tujino.

Blago, naročeno v spletni trgovini pri podjetju Zlatarna Celje d.o.o., gre na pot v najkrajšem možnem času – če je na zalogi, običajno naslednji dan. Za nas usluge distribucije opravlja Pošta Slovenije. Dostava se vrši večinoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni. Naročila, ki jih dobimo v soboto, nedeljo ali v času praznikov, so odpremljena prvi naslednji delovni dan. Dostava se vrši v dopoldanskem času, zato je priporočljivo, da navedete naslov za dostavo, kjer boste dosegljivi v dopoldanskih urah. Če dostava ni uspešna, oziroma če ste ob času dostave odsotni, vam dostavna služba pusti obvestilo, vi pa jih lahko pozneje pokličete in se dogovorite za dostavo ali pa paket prevzamete v vaši najbližji poslovalnici Pošte Slovenije. V primeru osebnega prevzema na maloprodajnem mestu se stroški poštnine ne zaračunavajo. Tako je skupni rok dobave blaga 4- 10 delovnih dni, razen kadar proizvod trenutno ni na zalogi o čemer je kupec obveščen preko elektronskega sporočila.

2.7 STROŠKI IN ZAVAROVANJE POŠILJANJA

Pošta Slovenije zaračuna stroške pošiljanja po trenutnem ceniku, ki znašajo 3,5 €. Strošek dostave se prišteje nakupni ceni izbranega proizvoda in je naveden na računu. Strošek dostave je obračunan pred zaključkom naročila, tako da po opravljenem plačilu nimate več nobenih dodatnih stroškov. Cena dostave velja za področje celotne Slovenije.
GLS in UPS zaračunata stroške pošiljanja v tujino po trenutnem ceniku, ki je naveden v priloženi tabeli. Strošek dostave se prišteje nakupni ceni izbranega proizvoda in je naveden na računu. Strošek dostave je obračunan pred zaključkom naročila, tako da po opravljenem plačilu nimate več nobenih dodatnih stroškov.
Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.
Cenik dostave lahko Zlatarna Celje d.o.o. kadarkoli spremeni. Prav tako lahko Zlatarna Celje d.o.o. izbere drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo učinkoviteje izvedeno.

Zavarovanje pošiljke:
Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za izgubo pošiljke ali njeno poškodovanje med transportom. Prav tako ne prevzamemo odgovornosti za izgubo ali poškodovanje proizvoda med vračilom izdelka po pošti.